Ska du anlita hantverkare eller inte?

Det kan verkligen vara den avgörande frågan just nu. Det rådande ekonomiska läget kan ställa till det för den som verkligen behöver genomföra eller avsluta reparationer av olika slag. Frågan du som privatperson eller företagare måste ställa dig är om du behöver anlita extra hantverkare eller om du klarar att utföra vissa moment på egen hand.

När det gäller företag finns det andra utmaningar att ta hänsyn till. Det kan handla om ett pressat läge där personal kanske måste sägas upp och det finns överhängande arbetsuppgifter att fördela på färre anställda än tidigare. Som chef måste du ta ställning till om du själv måste gå in och utföra en del uppgifter eller om du kortsiktigt måste hyra in vikarier. Klarar dina hantverkare att arbeta övertid?

Fundera igenom din situation
För dig som privatperson kan läget vara annorlunda. Du står kanske med ett oavslutat renoveringsprojekt och ett tomt bankkonto. Vad kan du utföra själv och vad måste du anlita en hantverkare till? Det finns en del uppgifter som du inte får utföra själv och dessa har med el och VVS att göra. Ta reda på vilka regler som gäller och försök att i så stor utsträckning som möjligt göra det du kan själv.